На који начин Србија и ЕУ партнерски раде на инклузији Рома?

13. март 2023. |

У процесу европске интеграције Србије владавина права има централно место и она подразумева не само реформу правосуђа и борбу против корупције, већ и заштиту основних права, посебно осетљивих друштвених група. 

Инклузија Рома је област у којој је Србија до сада урадила много. Највише на правној заштити, на томе да та права буду у потпуности доступна ромској заједници и заиста и остварена. 

Национални савет ромске националне мањине и Канцеларија за инклузију Рома АП Војводине учествују у раду Координационог тела Владе за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

Заједно радимо на унапређењу положаја ове националне мањине, на стварању услова да живе боље, уз поштовање свих права, у држави која ради на стварању управо таквог друштвеног окружења, равноправног за све своје грађане.

У партнерству са ЕУ од 2014. до данас, подршка за социјално укључивање осетљивих група премашила је 91 милион евра, а ЕУ је далеко највећи донатор у Србији за пројекте који имају циљ инклузије Рома, вредне више од 30 милиона евра. 

Неки од најважнијих резултата или планова су:

•    Прокупље, Уб, Опово, Оџаци, Стара Пазова и Бољевац, градови Смедерево, Нови Пазар, Лозница добијају више од 100 стамбених јединица вредних око 7,5 милиона евра за припаднике ромске заједнице, обнавља се канализациона мрежа, путеви.

•    Ради се на решавању стамбеног питања за још најмање 500 породица са 1500 чланова у 20 локалних самоуправа. 

•    Упис ромске деце у основне школе порастао је за 7% у односу на период из 2014, а средњошколске деце за 6 %; број ромске деце узраста од 3-5 година која похађају предшколски програм порастао је за више од 10 %.

•    Само у 2020. години ЕУ је финансирала 1000 стипендија за ромске ученике, са 546 државних стипендија за финансирање средњошколаца; примењује се правилник о сузбијању дискриминације и решавање питања сегрегације у школама.

•    Значајно повећан број регистрованих Рома, више од 2000 њих у претходних 5 година.

•    Набавка 50 возила за мобилне тимове за укључивање Рома, на локалном нивоу.

•    За време пандемије вируса корона више од 5500 ромских породица добило је пакете помоћи у храни и хигијенској опреми. 

•    Легализација неформалних ромских насеља уз поштовање међународних норми за налажење решења у случајевима ризика од принудног исељења.

•    Ревидирана је Стратегија за социјално укључивање Рома у Србији 2022 – 2030.

•    У мају 2021 усвојене су измене Закона о забрани дискриминације.