Хронолошки преглед односа Републике Србије и Европске уније од 2005. године до отварања приступних преговора

•    14. 12. 2021. – одржана друга међувладина конференција од преласка на нову методологију, на којој је отворен кластер 4 - Зелена агенда и одржива повезаност

•    22. 6. 2021. –  одржана прва међувладина конференција од преласка на нову методологију вођења претприступних преговора, на којој је званично потврђено отварање кластера 1 – Основе

•    8. 5. 2021. – донета Одлука о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и Тима за подршку преговорима (усаглашавање преговарачких структура са новом методологијом проширења ЕУ)

•    5. 2. 2021. – усвојена нова методологија вођења претприступних преговора, чиме је 35 преговарачких поглавља груписано у 6 кластера

•    10. 12. 2019. – отвoрено Поглавље 4 (Слобода кретања капитала)

•    26. 6. 2019. – отвoрено Поглавље 9 (Финансијске услуге)

•    10. 12. 2018. – отвoрeна два поглавља: Поглавље 17 (Економска и монетарна политика) и Поглавље 18 (Статистика)

•    25.6.2018. – oтворена два поглавља: Поглавље 13 (Рибарство) и Поглавље 33 (Финансијска и буџетска питања)

•    1. 3. 2018. – Влада усвојила трећи ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)

•    11.12.2017. – oтворена два поглавља: Поглавље 6 (Право привредних друштава) и Поглавље 30 (Економски односи са иностранством)

•    20. 6. 2017. – oтворена два поглавља: Поглавље 7 (Право интелектуалне својине) и Поглавље 29 (Царинска унија)

•    27. 2. 2017. – oтворена два поглавља: Поглавље 20 (Предузетништво и индустријска политика) и Поглавље 26 (Образовање и култура)

•    13. 12. 2016. – донета одлука о отварању Поглавља 5 (Јавне набавке) и Поглавља 25 (Наука и истраживање)

•    18. 7. 2016. – отворена још два поглавља: Поглавље 23 (Правосуђе и основна права) и Поглавље 24 (Правда, слобода и безбедност)

•    14. 12. 2015. – отворена прва преговарачка поглавља: Поглавља 32 (Финансијски надзор) и Поглавље 35 (Остала питања)  

•    13. августа 2015. – Влада именовала чланове Преговарачког тима

•    24. 3. 2015. – одржан последњи састанак скрининга за област „Финансијска и буџетска питања“, чиме је завршен процес аналитичког сагледавања усклађености законодавства, односно завршен процес скрининга

•    21. 1. 2014. – одржана Прва међувладина конференција између Србије и ЕУ, чиме је означен почетак приступних преговора

•    17. 12. 2014. – одржан други састанак Савета за стабилизацију и придруживање у Бриселу

•    31. 7. 2014. – Влада донела ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) за период 2014-2018.

•    21. 1. 2014. – Међувладина конференција - формални почетак преговора

•    20. 12. 2013. – Европска унија усвојила преговарачки оквир за приступне преговоре са Републиком Србијом

•    21. 10. 2013. – одржан први састанак Савета за стабилизацију и придруживање у Луксембургу

•    25. 9. 2013. – одржан први састанак скрининга за област „Правосуђе и основна права“, чиме је званично почео процес аналитичког сагледавања усклађености законодавства Србије са правним тековинама ЕУ

•    3. 9. 2013. – Влада усвојила одлуку о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и именовала шефа Преговарачког тима

•    1. 9. 2013. – Споразум о стабилизацији и придруживању ступио на снагу; Прелазни трговински споразум стављен ван снаге

•    28. 6. 2013. – Европски савет прихватио предлог Савета за опште послове и донео одлуку о отварању приступних преговора са Србијом

•    18. 6. 2013. – Литванија ратификовала ССП са Србијом, чиме су државе чланице ЕУ завршиле процес ратификација ССП

•    22. 4. 2013. – Европска комисија предложила Савету отварање преговора о приступању Србије ЕУ

•    28. 2. 2013. – Влада донела Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ 2013–2016 (НПАА)

•    13–14. 12. 2012. – Европски савет поздравио и прихватио закључке Савета од 11. децембра о проширењу и Процесу стабилизације и придруживања, којим се Европскa комисијa и Висока представница позивају да током пролећа 2013. представе извештаје на основу којих ће бити одлучено о почетку преговора о приступању Србије ЕУ

•    1. 3. 2012. – Европски савет усвојио закључак о додељивању статуса кандидата Републици Србији за чланство у ЕУ

•    12. 10. 2011. – Европска комисија објавила Мишљење о захтеву Србије за пријем у чланство (тзв. avis) и препоручила давање статуса кандидата Србији и отварање приступних преговора

•    31. 1. 2011. – Србија доставила одговоре на Упитник Европске комисије

•    1. 2. 2010. – ступио на снагу Прелазни трговински споразум

•    25. 11. 2010. – Србија добила Упитник Европске комисије (2563 питања)

•    14. 6. 2010. – одлука Савета министара ЕУ о почетку ратификације ССП у државама чланицама Европске уније

•    22. 12. 2009. – Србија поднела захтев за пријем у чланство у Европској унији

•    8. 12. 2009. – почела обострана примена Прелазног трговинског споразума

•    1. 1. 2009. – Србија почела да примењује Прелазни трговински споразум

•    30. 11. 2009. – укинуте визе за грађане Србије за путовања у државе потписнице Шенгенског споразума

•    9. 10. 2008. – на седници Владе усвојен Национални програм за интеграцију Републике Србије у ЕУ 2008–2012 (НПИ)

•    9. 9. 2008. – Народна скупштина Републике Србије ратификовала ССП и ПТС

•    29. 4. 2008. – Потписан Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и пратећи Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима (ПТС1)

•    10. 10. 2005. – Почели преговори за закључење Споразума о стабилизацији и придруживању