Организациона структура

Министарка за европске интеграције

Проф. др Тања Мишчевић

Биографија

Рођена је 1966. године у Земуну, где је завршила основну и средњу школу.

Редовни је професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду на Одељењу за међународне и европске студије. Дипломирала је на смеру Међународни односи Факултета политичких наука у Београду 1989. године, магистрирала 1997. године, а докторат политичких наука стекла 2002. године на истом факултету.

Предавала је као гостујући професор на универзитетима у региону, као и у Центру за европске интеграције Универзитета у Бону, Факултету политичких наука Универзитета Рим III, Факултету политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Факултету политичких наука Универзитета у Љубљани.

Предавала је као гостујући професор и на Војној академији Војске Србије, Високим студијама безбедности Министарства одбране и на Полицијској академији и водила модул Међународне организације на Дипломатској академији Министарства спољних послова Србије.

Аутор је две књиге и већег броја научних монографија и чланака из области теорије и праксе функционисања међународних владиних организација, политике проширења ЕУ, Процеса стабилизације и придруживања, као и односа Србије и Европске уније.

У периоду од 2005. до 2008. године била је директорка Канцеларије за европске интеграције Владе Србије и чланица преговарачког тима Србије за закључивање Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ. Током 2007. године водила је преговарачки тим Републике Србије за преговоре за закључивање Споразума о визним олакшицама и Споразума о реадмисији између Републике Србије и Европске уније.

Била је потпредседница Агенције за борбу против корупције у периоду од 2009. до 2011. године. У периоду од 2010. до 2012. године била је државна секретарка Министарства одбране Владе Републике Србије.

Влада Републике Србије поставила ју је за шефа тима за преговоре о чланству Републике Србије са Европском унијом у августу 2013. године и ову функцију је обављала до августа 2019. године. Од новембра 2019. године била је заменица генералног секретара Регионалног савета за сарадњу.

Добитница је признања Допринос године Европи, награде Дуга и Ордена витеза за заслуге Француске Републике.

Говори енглески и руски језик.

 

Помоћници министра

Мирослав Гачевић, в.д. помоћника министра, Сектор за политичке и економске критеријуме у процесу приступања Европској унији

Биографија

Рођен 1982. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, смер за Међународно право 2005. године. Исте године је почео да ради као приправник у Првом општинском суду у Београду. Од 2006. је запослен у Министарству спољних послова Републике Србије, где завршава Дипломатску академију (2007). До 2009. године је радио у Дирекцији за конзуларне послове и Кабинету министра. Од 2009. до 2013. године био је распоређен на место вицеконзула у Генералном конзулату Републике Србије у Њујорку. По повратку из Њујорка био је распоређен на место помоћника генералног секретара Министра спољних послова а потом и у Одељењу за суседне земље и Југоисточну Европу у Сектору за билатералу Министарствa спољних пословa. Од 2014. до 2019. године је био на служби у Мисији Републике Србије при ЕУ у Бриселу. По повратку из Брисела од 2019. године био је на дужности саветника министра за ЕУ интеграције.

Ожењен, отац двоје деце.    

 

Бранко Будимир, в.д. помоћника министра, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи 

Биографија

Рођен 1976. године у Београду. Дипломирао 2005. године на Факултету политичких наука у Београду, смер међународни односи, на тему „Процес стабилизације и придруживања ЕУ“.

Године 2005. почиње да ради у Канцеларији за европске интеграције Владе Републике Србије на пословима у вези са јачањем институционалних капацитета у процесу европских интеграција, након чега постаје шеф одсека за планирање међународне развојне помоћи и координацију програмирања у области економске и социјалне кохезије. Током 2008. године стажира у представништву Венето региона у Бриселу. Функцију помоћника директора обавља од октобра 2014. године до јуна 2017. године када је формирано Министарство за европске интеграције. За вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције постављен је у августу 2017. године.

Бранко Будимир је потпредседник преговарачке групе за поглавље 22 Регионална политика и координација структурних инструмената.

Објавио је више чланака, текстова и приручника у вези са процесом европских интеграција и управљањем фондовима ЕУ.

Ожењен, отац двоје деце.

Контакт:
branko.budimir@mei.gov.rs
381 11 3061 103
 

 

Секретар министарства
Мирослава Ђуровић, в.д. секретара

Биографија

Рођена је 21. априла 1960. године у Цетињу, Црна Гора. Дипломирала на Правном факултету у Подгорици 1982. године. Правосудни (судско-адвокатски) испит положила 1986. године у Београду. Специјалистичке студије Европског права на Правном факултету у Београду у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију - Француска, завршила 1999. године.

Након дипломирања две и по године, радила као стални сарадник Радио Подгорице, у Редакцији за политички систем. Приправнички стаж одрадила у Општинском суду у Подгорици. Функцију судије Општинског суда за прекршаје у Подгорици обављала осам година. Након пресељења у Београд, шест година радила у Савезном управном инспекторату, на пословима управног инспектора - вишег саветника, а од 2002. до 2004. године била секретар Министарства културе Републике Србије. Крајем 2004. и почетком 2005. године сарађивала на реализацији пилот пројекта „Превођење и правно језичка редактура правних тековина ЕУ“ у Канцеларији СЦГ за придруживање ЕУ.

У Канцеларији за европске интеграције Владе Републике Србије, радила је од 7. марта 2005. године до јуна 2017. године и то прво као начелник Одељења за кадровске и финансијске послове, а потом као помоћник директора у Сектору за правне и финансијске послове.

За вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције постављена је дана 12. октобра 2017. године.

Контакт:
miroslava.djurovic@mei.gov.rs
381 11 3061 102
 

 

Графички приказ организационе структуре Министарства можете да преузмете овде.