Организациона структура

Министарка за европске интеграције

Проф. др Тања Мишчевић

Биографија

Рођена је 1966. године у Земуну, где је завршила основну и средњу школу.

Редовни је професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду на Одељењу за међународне и европске студије. Дипломирала је на смеру Међународни односи Факултета политичких наука у Београду 1989. године, магистрирала 1997. године, а докторат политичких наука стекла 2002. године на истом факултету.

Предавала је као гостујући професор на универзитетима у региону, као и у Центру за европске интеграције Универзитета у Бону, Факултету политичких наука Универзитета Рим III, Факултету политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Факултету политичких наука Универзитета у Љубљани.

Предавала је као гостујући професор и на Војној академији Војске Србије, Високим студијама безбедности Министарства одбране и на Полицијској академији и водила модул Међународне организације на Дипломатској академији Министарства спољних послова Србије.

Аутор је две књиге и већег броја научних монографија и чланака из области теорије и праксе функционисања међународних владиних организација, политике проширења ЕУ, Процеса стабилизације и придруживања, као и односа Србије и Европске уније.

У периоду од 2005. до 2008. године била је директорка Канцеларије за европске интеграције Владе Србије и чланица преговарачког тима Србије за закључивање Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ. Током 2007. године водила је преговарачки тим Републике Србије за преговоре за закључивање Споразума о визним олакшицама и Споразума о реадмисији између Републике Србије и Европске уније.

Била је потпредседница Агенције за борбу против корупције у периоду од 2009. до 2011. године. У периоду од 2010. до 2012. године била је државна секретарка Министарства одбране Владе Републике Србије.

Влада Републике Србије поставила ју је за шефа тима за преговоре о чланству Републике Србије са Европском унијом у августу 2013. године и ову функцију је обављала до августа 2019. године. Од новембра 2019. године била је заменица генералног секретара Регионалног савета за сарадњу.

Добитница је признања Допринос године Европи, награде Дуга и Ордена витеза за заслуге Француске Републике.

Говори енглески и руски језик.

 

Помоћници министарке

Мирослав Гачевић, в.д. помоћника министарке, Сектор за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању

Биографија

Рођен 1982. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, смер за Међународно право 2005. године. Исте године је почео да ради као приправник у Првом општинском суду у Београду. Од 2006. је запослен у Министарству спољних послова Републике Србије, где завршава Дипломатску академију (2007). До 2009. године је радио у Дирекцији за конзуларне послове и Кабинету министра. Од 2009. до 2013. године био је распоређен на место вицеконзула у Генералном конзулату Републике Србије у Њујорку. По повратку из Њујорка био је распоређен на место помоћника генералног секретара Министра спољних послова а потом и у Одељењу за суседне земље и Југоисточну Европу у Сектору за билатералу Министарствa спољних пословa. Од 2014. до 2019. године је био на служби у Мисији Републике Србије при ЕУ у Бриселу. По повратку из Брисела од 2019. године био је на дужности саветника министра за ЕУ интеграције.

Ожењен, отац двоје деце.    

 

Бранко Будимир, в.д. помоћника министарке, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи 

Биографија

Рођен 1976. године у Београду. Дипломирао 2005. године на Факултету политичких наука у Београду, смер међународни односи, на тему „Процес стабилизације и придруживања ЕУ“.

Године 2005. почиње да ради у Канцеларији за европске интеграције Владе Републике Србије на пословима у вези са јачањем институционалних капацитета у процесу европских интеграција, након чега постаје шеф одсека за планирање међународне развојне помоћи и координацију програмирања у области економске и социјалне кохезије. Током 2008. године стажира у представништву Венето региона у Бриселу. Функцију помоћника директора обавља од октобра 2014. године до јуна 2017. године када је формирано Министарство за европске интеграције. За вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције постављен је у августу 2017. године.

Бранко Будимир је потпредседник преговарачке групе за поглавље 22 Регионална политика и координација структурних инструмената.

Објавио је више чланака, текстова и приручника у вези са процесом европских интеграција и управљањем фондовима ЕУ.

Ожењен, отац двоје деце.

Контакт:
branko.budimir@mei.gov.rs
381 11 3061 103
 


Санда Шимић, в.д. помоћнице министарке, Сектор за програме европске територијалне сарадње

Биографија

Рођена 1972. године у Новом Саду. Дипломирала 1997. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департман за грађевинарство. Завршила Дипломатску академију, Савезно министарство спољних послова и ФПН Универзитета у Београду, као и мастер студије на Факултету за финансије и администрацију – ФЕФА на смеру Европске интеграције и јавна управа. Тренутно похађа докторске студије из области просторног планирања на Географском факултету Универзитета у Београду.

Године 1997. почиње да ради у Националном пункту УН Хабитата за Југославију, затим у Министарству за економске односе са иностранством и Министарству финансија на пословима планирања међународне развојне помоћи и програмима територијалне сарадње. Од 2010. године постављена на место помоћнице директора Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије а по оснивању Министарства за европске интеграције 2017. године као начелница Одељења. Координаторка је две макрорегионалне стратегије – за регион Дунава ЕУСДР и Јадранско-јонски регион ЕУСАИР. Одговорна за припрему система за Европску територијалну сарадњу у оквиру преговарачког поглавља 22 Регионална политика и координација структурних инструмената.

Одликована од стране премијера Републике Италије Орденом звезде италијанске солидарности (Ordine della Stella della solidarietà italiana) 2005. године.

Говори енглески и служи се италијанским језиком.Удата, једно дете.

 

Мила Ћиповић-Глигорић, в.д. помоћнице министарке, Сектор за припрему српске верзије правних тековина ЕУ

Биографија

Рођена је 1961. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1983. године. Приправнички стаж је завршила у Савезном министарству за спољну економију у периоду 1987-1988. Након тога ради у Одељењу за Европске заједнице, затим Одељењу за ГАТТ и као самостални саветник за Шведску, Норвешку Финску и Данску, да би 2001. године била ангажована на пословима вишег саветника за споразуме о зонама слободне трговине у Одељењу за СТО, УНКТАД, међународне робне споразуме и заштиту од нелојалне иностране конкуренције Сектора за међународне економске организације и билатералну економску сарадњу Савезног министарства за економске односе са иностранством.

У Министарству за економске везе Владе Републике Србије почиње да ради 2002. године на радном месту начелника Одељења за Светску трговинску организацију, а 2004. године прелази у Канцеларију за европске интеграције, као начелник Одељења за институционалну доградњу и обуку.

Функцију помоћника директора Канцеларије за европске интеграције, у Сектору за координацију превођења обавља до 2017, када је сектор укинут, након чега је распоређена на радно место начелника Одељења за припрему српске верзије правних тековина ЕУ. Од децембра 2023. обавља функцију в.д. помоћника у Сектору за припрему српске верзије правних тековина ЕУ.

Удата, двоје деце.Мирослава Ђуровић, в.д. секретарке Министарства, Секретаријат

Биографија

Рођена је 21. априла 1960. године у Цетињу, Црна Гора. Дипломирала на Правном факултету у Подгорици 1982. године. Правосудни (судско-адвокатски) испит положила 1986. године у Београду. Специјалистичке студије Европског права на Правном факултету у Београду у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију - Француска, завршила 1999. године.

Након дипломирања две и по године, радила као стални сарадник Радио Подгорице, у Редакцији за политички систем. Приправнички стаж одрадила у Општинском суду у Подгорици. Функцију судије Општинског суда за прекршаје у Подгорици обављала осам година. Након пресељења у Београд, шест година радила у Савезном управном инспекторату, на пословима управног инспектора - вишег саветника, а од 2002. до 2004. године била секретар Министарства културе Републике Србије. Крајем 2004. и почетком 2005. године сарађивала на реализацији пилот пројекта „Превођење и правно језичка редактура правних тековина ЕУ“ у Канцеларији СЦГ за придруживање ЕУ.

У Канцеларији за европске интеграције Владе Републике Србије, радила је од 7. марта 2005. године до јуна 2017. године и то прво као начелник Одељења за кадровске и финансијске послове, а потом као помоћник директора у Сектору за правне и финансијске послове.

За вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције постављена је дана 12. октобра 2017. године.

Контакт:
miroslava.djurovic@mei.gov.rs
381 11 3061 102
 

 

Графички приказ организационе структуре Министарства можете да преузмете овде.