Водич кроз преговоре Србије и Европске уније

Поштовани, пред вама се налази електронски курс Водич кроз преговоре Србије и Европске уније. Основни циљ овог курса је да вас упозна са предметом, принципима, фазама и динамиком приступних преговора, актерима преговора, садржајем преговарачких поглавља, условима за чланство, као и да одговори на питање шта доноси чланство у Европској унији. Након добијања датума за отпочињање преговора са ЕУ, добро припремљена администрација и адекватно информисана јавност представљају битан фактор успешности Србије у вођењу преговора.

Овај курс представља део програма обуке Министарства за европске интеграције који је намењен припреми и јачању административних капацитета за процес преговора Србије и ЕУ. Државни службеници директно укључени у преговарање, као и сви заинтересовани грађани, имају могућност да овде провере и унапреде своје знање о преговарачком процесу.

Желимо Вам успешан и пријатан рад!