Увод

Шта смо научили од земаља које су се придружиле Европској унији – како се на најбољи начин изборити за интересе своје земље у преговорима са ЕУ?

Приступање ЕУ утиче на читаво друштво, али одговорност у процесу преговарања припада јавној администрацији. Стога је, ради ефикасности читавог процеса, неопходна институционална меморија; морају се користити све постојеће институције и структуре, али и укључивати сви стручни потенцијали у земљи.Неопходно је износити наш став „једногласно”, координисати политику у свим министарствима, на свим нивоима (министри и службеници једне владе не смеју никада противречити једни другима) и имати јасну поделу одговорности.

Пошто се препоручује да се преговарачка позиција у преговорима са ЕУ не мења без ваљаног и очигледног разлога, потребно је да се претходно та иста позиција (и у склопу ње разрешене дилеме) тестира са различитим актерима – како се не би оставило места импровизацији – па да се као таква усвоји на политичком нивоу земље.

И још...

У погледу питања која су нам битна, побринимо се да сви остали знају довољно унапред какав тачно резултат очекујемо и потрудимо се да се наш „глас чује”. Ако дамо обећање, треба и да га испунимо. Tреба да смо флексибилни и способни да брзо реагујемо, да имамо спреман „план Б” уколико пропадне „план А”. На преговоре у Брисел морамо да пошаљемо свој најбољи кадар – не можемо себи приуштити да то не урадимо.

И још...

У преговорима се препоручује поштовање правила облачења, обраћање пажње на говор тела и дикцију, коришћење формалног језика и устаљених форми комуникације са ЕУ, посвећивање посебне пажње уводном обраћању, образложењу главне идеје (односно истицању приоритета) и завршници обраћања. У свим формама обраћања, никако не треба заборавити поштовање интеркултуралних разлика.

Корисни изрази:

...accordingly, as a result, consequently, alternatively, in view of, hence, however, due to, on account of, for this reason, although, therefore, nevertheless, whereas, but, yet, rather, indeed, in fact, obviously, evidently, on the other hand, on the contrary, in contrast, otherwise, thus, meanwhile, by comparison, compared to, balanced against, conversely, still, after all, also, either, because, for, since, for the same reason, that is, in any case, demonstrably, in brief, as I have said, as I have noted, as...