Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица

Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица обављају послове који се односе на: координацију сарадње, посредством Министарства спољних послова, са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу приступања Републике Србије Европској унији.