ТАЕКС

Tаекс (TAIEXје посебно Одељење у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије. Инструмент  за техничку помоћ и размену информација (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) пружа подршку партнерским земљама у погледу приближавања и спровођења законодавства Европске уније и у кратком року омогућује добијање експертске помоћи за јачање административних капацитета.
 

Помоћ у оквиру Таекса доступна је кроз:

 • експертске мисије – експерти из земаља чланица пружају савете у погледу усвајања и примене ЕУ законодавства;
 • студијске посете – троје представника земаља корисника учествују у студијској посети некој од земаља чланица ЕУ;
 • семинари и радионице – експерти из земаља чланица представљају одређене области ЕУ законодавства већем броју учесника.


Постоје три групе земаља корисница Таекса:

 • Турска, Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина;
 • Турска заједница на северном делу Кипра;
 • Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Палестина, Сирија, Тунис и Украјина. 


Таекс у Србији могу користити:

 • државни службеници на централном нивоу;
 • народни посланици и запослени у Народној скупштини;
 • пословна и професионална удружења, социјални партнери, као и представници синдиката;
 • правосудне институције.

 

Закључно са 2022. годином, Таекс је у сарадњи са српским институцијама од 2008. организовао:

 • 1050 догађаја у Србији;
 • више од 1370 догађаја, на којима је присуствовало 35 175 учесника из Србије, од којих је око 95% државних службеника.

У истом периоду поднето је 1430 апликација за Таекс.


Аплицирање за Таекс догађаје састоји се у попуњавању електронског формулара на линку https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm, где се уноси е-адреса особе која попуњава апликацију, након чега на ту адресу стиже нови апликациони формулар (new application form). Притиском на тај линк отвара се електронски формулар који се састоји од четири поља: request, applicant, content и logistic. Најпре је потребно обележити да ли се аплицира за семинар, експертску мисију или студијску посету, а потом попунити сва поља траженим подацима и попуњену апликацију снимити и послати Таекс координатору у Министарству за европске интеграције (контакт особа је Јелена Стеванов, jelena.stevanov@mei.gov.rs).
Након што добијете позитиван одговор из Министарства за европске интеграције, апликацију можете послати притиском на поље SUBMIT TO TAIEX.

За доношење одлуке о захтеву углавном је потребно између две и четири недеље. Кад је пријава прихваћена, институција која je поднела захтев за коришћење Таекса има обавезу да припреми програм и позове учеснике.