Група за стратешко планирање европских интеграција и аналитичку подршку Тиму за подршку преговорима о приступању Републике Србије Европској унији

У Групи за стратешко планирање европских интеграција и аналитичку подршку Тиму за подршку преговорима о приступању Републике Србије Европској унији обављају се послови који се односе на: стратешко планирање европских интеграција, укључујући координацију израде и праћење спровођења планских докумената у циљу достизања пуноправног чланства 2030. године, планова за испуњавање мерила за отварање и затварање преговарачких поглавља и кластера, као и пружање подршке раду Управљачког тела за припрему и праћење спровођења Плана развоја Републике Србије, у складу са надлежностима министарства и потребама главног преговарача; аналитичку и стручну подршку Тиму и главном преговарачу; координацију аналитичких потреба у процесу европских интеграција и израду анализа за Тим; административне послове и техничку подршку у раду Тима, промоцију активности Тима; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу, као и други послови из ове области.