Сектори

Сектори:

1. Сектор за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању

2. Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

3. Сектор за програме европске територијалне сарадње

4. Сектор за комуникације и обуку

5. Сектор за припрему српске верзије правних тековина ЕУ

Посебне унутрашње јединице:

1. Секретаријат Министарства

2. Кабинет министра

Уже унутрашње јединице ван састава сектора:

1. Одељење за контролу пројеката финансираних из програма европске територијалне сарадње са чланицама ЕУ

2. Одсек за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ и развојне помоћи

3. Група за стратешко планирање европских интеграција и аналитичку подршку Тиму за подршку преговорима о приступању Републике Србије Европској унији

4. Група за интерну ревизију

5. Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица