Помоћ у припреми пројеката (Project Preparation Facilities – PPFs)

Пројекти „Помоћ у припреми пројеката“ представљају техничку помоћ која се финансира из средстава Европске уније, чији је циљ јачање техничких и административних капацитета администрације Републике Србије у вези с управљањем и коришћењем средстава ЕУ. ППФ пројектима управља Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Београду, као и надлежним ресорним министарствима.

У току су три пројекта:

  1. Помоћ у припреми пројеката (ППФ 6) се односи на припрему инфраструктурних пројеката из сектора енергетике и заштите животне средине, који се планирају за финансирање из средства ЕУ у наредном периоду. Након анализе пројеката које су предложила ресорна министарства, процењује се да ће ППФ6 да обезбеди припрему техничке документације за пет пројеката, укупне инвестиционе вредности око 105 милиона евра, за стратешке пројекте из сектора енергетике и заштите животне средине.
  2. Помоћ у припреми пројеката (ППФ 8) се односи на припрему инфраструктурних пројеката из сектора саобраћаја  и заштите животне средине, који се планирају за финансирање из средства ЕУ у наредном периоду. Након анализе пројеката које су предложила ресорна министарства, процењује се да ће ППФ8 да обезбеди припрему техничке документације за пет пројеката, укупне инвестиционе вредности од око 730 милиона евра за стратешке пројекте из сектора саобраћаја и заштите животне средине.  
  3. Помоћ у припреми пројеката (ППФ 7) се односи на подршку администрацији Републике Србије у реализацији послова који се односе на планирање, програмирање и праћење подршке ЕУ Републици Србији, кроз припрему стратешких и оперативних докумената релевантних за подршку Републици Србији средствима ЕУ.Такође, ППФ7 ће пружити подршку припреми пројектно-техничке документације за приоритетне пројекте из сектора саобраћаја, заштите животне средине, енергетике и пословне инфраструктуре. Пројекти који ће се припремати биће дефинисани током реализације ППФ7 у координацији Министарства за европске интеграције.