Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству за европске интеграције

29. јун 2023.

Текст интерног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 1 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 2 можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за интерни конкурс за радна места 1 и 2 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању оквирног споразума ИПА II 

Закон о потврђивању оквирног споразума ИПА III

Инструменти за претприступну помоћ – преглед

Списак кандидата који су ушли у изборни поступак можете да преузмете овде.

Листу кандидата који су изабрани у конкурсном поступку можете да преузмете овде.