Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu za evropske integracije

29. jun 2023.

Tekst internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 1 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 2 možete da preuzmete ovde.

Informacije potrebne za pripremu kandidata za interni konkurs za radna mesta 1 i 2 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma IPA II 

Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma IPA III

Instrumenti za pretpristupnu pomoć – pregled

Spisak kandidata koji su ušli u izborni postupak možete da preuzmete ovde.

Listu kandidata koji su izabrani u konkursnom postupku možete da preuzmete ovde.