Анкета о будућности програма европске територијалне сарадње

15. мај 2024. |

Анкета о будућности програма европске територијалне сарадње

Европска комисија је упутила позив свим програмима европске територијалне сарадње да се укључе у ИНТЕРРЕГ консултације о будућој кохезионој политици за период након 2027. године.

У том контексту, програм (ИНТЕРРЕГ VI – A) ИПА БУГAРСКА - СРБИЈА је припремио анкету о будућности програма европске територијалне сарадње.

Програм прекограничне сарадње (ИНТЕРРЕГ VI – A) ИПА БУГAРСКА - СРБИЈА  овом приликом позива наше институције, организације, као и ширу јавност да попуњавањем анкете изразе своје мишљење о кључним областима територијалне сарадње, како би се стекао јасан увид у значај различитих тема, проценила успешност актуелних програма територијалне сарадње и идентификовале области које би требало унапредити.

Припремљена је анкета на енглеском језику, али се може попуњавати и на енглеском и на српском језику.

Анкета је отворена до 14. јуна 2024. године и можете је попунити путем следећег линка: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyNextInterregBGRS

Резултати анкете ће бити представљени јавности и достављени Европској комисији, те објављени у извештају до краја године, са закључцима и препорукама за кохезиону политику ЕУ у периоду након 2027. године.