Колики је буџет програма „Дигитална Европа“ и како конкурисати за средства?

27. јул 2023. |

Укупан буџет Програма (за све теме и све учеснике) је 7,6 милијарди евра за период 2021-2027.

Од тога:

  • 2,2 милијарде евра за суперрачунаре;
  • 2,1 милијарди евра за вештачку интелигенцију;
  • 1,6 милијарди евра за сајбер безбедност;
  • 580 милиона евра за напредне дигиталне вештине;
  • 1,1 милијарди евра за обезбеђивање широке употребе дигиталних технологија у привреди и друштву.

Начин подношења предлога пројеката:

Сви предлози морају бити достављени онлајн. Веб страница такође пружа и могућност проналажења партнера на пројекту (опционо), са одређеним компетенцијама, могућностима или искуством. Предлагачи се морају регистровати на порталу Програма како би поднели предлог пројекта. Након истека рока, сви предлози се вреднују према критеријумима објављеним у Програму рада, што резултира листом предлога по приоритету. Када се оцењивање заврши, кандидати се обавештавају о исходу.

Европска комисија са сваким од успешних предлагача закључује споразум о гранту у границама додељеног буџета. Уговор о гранту описује активности које треба предузети, у складу са циљевима позива, трајањем пројекта, буџетом и трошковима, као и доприносом Европске комисије, правима и обавезама и другим специфичностима у вези са темом која покрива посебан споразум о гранту. Рок за потписивање уговора о гранту је до 9 месеци од затварања позива.

Детаљније о Споразуму о учешћу РС у Програму:

Србија ће учествовати у Програму и допринеће специфичним циљевима 1 (Рачунарство високих перформанси), 2 (Вештачка интелигенција), 4 (Напредне дигиталне вештине) и 5 (Развој/примена и најбоља употреба дигиталних капацитета и интероперабилности) програма Дигитална Европа.

Правна лица основана у Србији могу учествовати у активностима Програма Дигитална Европа под условима једнаким онима који важе за правна лица основана у Европској унији.

Финансијски допринос Србије Програму Дигитална Европа утврђује се на годишњем нивоу сразмерно износу који је сваке године доступан у буџету Уније за издвајања за обавезе потребне за управљање, извршење и функционисање Програма Дигитална Европа.

Накнада за учешће уводиће се постепено на следећи начин:

  • 2023:0.5%;
  • 2024: 1%;
  • 2025:2%;
  • 2026: 3%;
  • 2027:4%.

Приступање Србије у Програму омогућава учешћа домаћим  правним на конкурсима за доделу бесповратних средстава у областима рачунарства високих перформанси, вештачке интелигенције, Cloud-Edge рачунарства и простора података. Правна и физичка лица са пребивалиштем, односно седиштем у Републици Србији ће бити у равноправном положају према буџету Европске уније са организацијама из држава чланица ЕУ . 

На тај начин ће се у великој мери побољшати услови за рад и развој у области дигитализације у Србији. Уложена средства из буџета ће се кроз пројекте враћати у земљу. Како се пројекти додељују на основу квалитета пројеката, може се очекивати да, уз ангажовано и координисано учествовање у Програму, прилив средстава буде већи од финансијског доприноса Србије буџету Европске уније.

Поред доприноса развоју дигитализације у Србији, учешће у Програму допринеће и реализацији достизању мерила  из преговора о приступању Европској унији, посебно у оквиру Кластера 3, Поглавље 10 - Информационо друштво и медији.