Које су користи за Србију од учешћа у програму „Дигитална Европа“?

27. јул 2023. |

Учешће у ЕУ програму „Дигитална Европа“ донеће бројне користи Републици Србији, како за државу и њене институције, тако и за грађане и привреду:

Финансијска подршка: Учешћем у овом програму Србија може да добије финансијску подршку намењену развоју дигиталне инфраструктуре, технологија и вештина. Ово ће омогућити улагања у кључне пројекте и иницијативе који ће унапредити дигитални сектор у земљи;

Унапређење дигиталне инфраструктуре: подстиче развој брзе широкопојасне мреже и 5Г технологије, што ће омогућити бољи приступ интернету широм земље. Тиме ће допринети бољој дигиталној повезаности грађана, предузећа и институција, а тиме и олакшати приступ информацијама и услугама;

Подстицање дигиталних технологија и иновација: Програм пружа подршку за истраживање и развој нових дигиталних технологија и иновација у Србији. На овај начин повећаће се конкурентност домаћих предузећа и подстаћи напредак у различитим секторима привреде;

Развој дигиталних вештина: Кроз програме обуке и едукације, Србија ће моћи да унапреди дигиталне вештине својих грађана и радне снаге. То ће омогућити боље припремљену и конкурентнију радну снагу која ће бити способна да се прилагоди захтевима савременог дигиталног друштва;

Партнерство и сарадња: Учешће у овом програму омогућава Србији да буде део ширег европског дигиталног екосистема, што доноси успостављању партнерстава са другим европским државама, институцијама, универзитетима и предузећима. Биће могућности за нове заједничке пројекте и размену искустава;

Унапређење дигиталне безбедности: Програм подржава и јачање дигиталне безбедности и заштиту података, што ће допринети бољој заштити грађана и предузећа од сајбер претњи и злоупотреба.