Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за европске интеграције

30. август 2023.

Текст интерног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за интерни конкурс можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању оквирног споразума ИПА II 

Закон о потврђивању оквирног споразума ИПА III

Инструменти за претприступну помоћ – преглед