Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције

12. април 2023.

Текст јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 1 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 2 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 3 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 4 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 5 можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радна места број 1 и 2 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА III

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА II

Информације о ИПА

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 3 можете да преузмете на следећим линковима:

Стратешки оквир комуницирања о ИПА

Стратегија комуникације о приступању Републике Србије Европској унији

Водич кроз друштвене мреже за државне службенике на пословима информисања о ЕУ

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 4 можете да преузмете на следећим линковима:

Стратегија управљања ризицима Министарства за европске интеграције

Процес израде правилника

Процес одлучивања о ПиОДС

Процес израде Плана рада

Aкциони план за одржавање и развој система финансијског управљања и контроле током 2022. године у Министарству за европске интеграције

Закон о планском систему Републике Србије

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 5 можете да преузмете на следећим линковима:

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

Приручник за интерну ревизију у Републици Србији, први део

Приручник за интерну ревизију у Републици Србији, други део

Приручник за интерну ревизију у Републици Србији, трећи део

Приручник за интерну ревизију у Републици Србији, четврти део

Приручник за интерну ревизију у Републици Србији

Списак кандидата који су ушли у изборни поступак можете да преузмете овде.

Листу кандидата који су изабрани у конкурсном поступку можете да преузмете овде.