Група за аналитичку и стручну подршку Главном преговарачу у процесу преговора о приступању Европској унији

У Групи за аналитичку и стручну подршку Главном преговарачу у процесу преговора о приступању Европској унији обављају се послови који се односе на: стручне, аналитичке и административне послове подршке раду Тима за подршку Главном преговарачу, координацију стручних потреба и израду анализа за Тиму за подршку и Главном преговарачу;  информисање јавности и промоцију активности у процесу преговора; промоцију активности Тима за подршку и Главном преговарачу; пружање стручне подршке члановима Тима за подршку и Главном преговарачу, као и други послови из ове области.