Протокол Антонионе

Правни основ Програма представља Финансијски споразум између Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Италије, а циљ је спровођење програма „Подршка привреди Републике Србије набавком добара за пет ресорних министарстава“ (итал. Protocollo Antonione).

Укупна вредност програма данас износи 7,49 милиона евра и намењена је реализацији приоритетних пројеката у следећим секторима: пољопривреда, образовање, енергетика, животна средина и здравство.

Да би се обезбедило ефикасно спровођење ових пројеката у складу са Споразумом, у мају 2016. године формирана је при Министарству за европске интеграције Јединица за управљање пројектима, са задатком да реализује спровођење набавки, праћење реализације пројеката и извештавање.