Стратешки пројекат „Тачка подршке – управљању макро-регионалном Стратегијом за Јадранско-јонски регион“

Стратегија Европске уније за Јадранско-јонски регион (у даљем тексту: EUSAIR) једна је од четири макро-регионалне стратегије ЕУ, која треба да допринесе даљој интеграцији западног Балкана у ЕУ и обухвата осам земаља: четири државе чланице ЕУ (Хрватска, Грчка, Италија и Словенија) и четири земље које укључују кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија).

Општи циљ EUSAIR-а јесте промовисање економског и социјалног напретка и раста у региону који треба да буде привлачнији, конкурентнији и боље повезан.

Земље које учествују у реализацији EUSAIR-а сагласиле су се о областима од заједничког интереса за Јадранско-јонски регион: „Плави раст“, повезивање региона, квалитет животне средине и одрживи туризам.

Стратешки пројекат „Тачка подршке – управљању макро-регионалном Стратегијом за Јадранско-јонски регион“ (у даљем тексту: Стратешки пројекат Тачка подршке) успостављен је како би се олакшала примена EUSAIR-а пружањем оперативне подршке њеним управљачким структурама.

Пројекат се реализује и финансира у оквиру Јадранско-јонског програма транснационалне сарадње 2014-2020. За период примене од маја 2016. до децембра 2022. године издвојено је укупно 11,5 милиона евра.

Улога водећег партнера поверена је Владиној Канцеларији за развој и европску кохезиону политику Републике Словеније, која координира рад министарства, једну регионалну и једну локалну институцију из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Грчке, Хрватске, Италије, Србије и Словеније, а које заједно чине партнерство стратешког пројекта.

Партнерство Стратешког пројекта „Тачка подршке“ пружа подршку:

• Управном одбору EUSAIR-а (GB),

• Тематским управљачким групама (TSG), којих је четири, а које укључују представнике из осам земаља Јадранско-јонског региона.

РАДНИ ПАКЕТИ

Партнери „Стратешког пројекта Тачка подршке“ реализују шест „радних пакета“, којима  заједнички спроводе EUSAIR. За сваки такав пакет одговара једна од осам земаља учесница.

• Радни пакет - Управљање

Овај радни пакет посвећен је свеобухватном управљању стратешким пројектом. Партнери одлуке доносе заједнички, а напредак се прати кроз интерну евалуацију.

• Радни пакет - Помоћ Управном одбору и тематским управљачким групама

Циљ овог радног пакета је да пружи кључним институцијама задуженим за примену - члановима Управног одбора и тематским управљачким групама - административну и оперативну подршку у координисању и имплементацији Акционог плана и реализацији циљева EUSAIR.

• Радни пакет - Омогућавање стратешког развоја пројеката и финансијског дијалога

Циљ овог радног пакета је да пружи подршку члановима тематских управљачких група при развоју пројектних идеја у конкретне транснационалне и међусекторске  стратешке пројектне концепте/предлоге, укључујући удруживање фондова и координацију састанака финансијског дијалога између EUSAIR кључних имплементатора, управљачких органа структурних фондова ЕУ и финансијских институција.

• Радни пакет - Изградња капацитета за мониторинг и евалуацију EUSAIR

Сврха овог радног пакета је да обезбеди аналитичка документа, експертизу и истраживачке студије кључним имплементаторима EUSAIR-а како би им помогао у успостављању територијалне базе знања, у јачању капацитета јавне управе и других заинтересованих страна да прате, оцењују и ревидирају EUSAIR стратегију и њен акциони план.

• Радни пакет - Развој и управљање EUSAIR платформом заинтересованих страна

Кроз ову платформу, заинтересоване стране, корисници пројекта и заинтересована јавност имаће прилику да комуницирају и сарађују са кључним имплементаторима EUSAIR-а о питањима која су значајна за Јадранско-јонски регион.

• Радни пакет - Комуникација

Сврха овог радног пакета јесте јачање видљивости EUSAIR-а унутар макрорегије кроз низ комуникацијских активности и активности подизања свести у региону о питањима којима се бави пројекат.

Више информација о пројекту можете наћи на:  https://eusairfacilitypoint.adrioninterreg.eu/, o Стратегији EUSAIR: http://www.adriatic-ionian.eu/  и o Јадранско-јонском програму транснационалне сарадње 2014-2020: http://www.adrioninterreg.eu/.

 

Logo