Развој система за управљање кохезионом политиком (ИПА 2015)

Пројекат „Развој система за управљање кохезионом политиком у Републици Србији“, који се финансира средствима ЕУ кроз ИПА за 2015 годину у износу од готово 2.7 милиона евра, има за циљ да припреми државну управу Републике Србије за ефективно спровођење Кохезионе политике ЕУ.

Основа сврха пројекта је да унапреди капацитете институција у Републици Србији на националном и поднационалном нивоу за ефикасну припрему, спровођење, праћење и вредновање програма и пројеката финансираних из структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније. Састоји из три основне компоненте:

1) успостављање законодавног и институционалног оквира за спровођење Кохезионе политике,

2) припрема релевантних планских и програмских докумената за спровођење Кохезионе политике и

3) подизање капацитета институција и тела номинованих за спровођење Кохезионе политике, као и партнера и потенцијалних корисника на националном и поднационалном нивоу.

На тај начин, пројекат треба да допринесе и успешној имплементацији мера дефинисаних Акционим планом за преговарачко поглавље 22, који представља основно мерило за отварање овог поглавља.

Спровођење пројекта отпочело је у јулу 2019. године и трајаће укупно 36 месеци. Главни корисник и координатор активности је Министарство за европске интеграције.