Голубачка тврђава

Просторна културно-историјска и природна целина Тврђава Голубачки град је јединствена и недељива функционална целина природних (резерват природе Голубачки град) и створених ресурса (средњевековна тврђава и археолошка налазишта поред саме тврђаве) и споменик културе од изузетног значаја који се налази у Националном парку Ђердап, на десној обали Дунава.

Голубачка тврђава је споменик културног наслеђа не само за подручје Доњег подунавља и Републику  Србију, већ и за Европу и представља основу европске културне разноликости. Најзначајнији и најобимнији пројекат реконструкције Голубачке тврђаве предвиђен је Програмом „Социо-економски развој Дунавске регије у Републици Србији“,  који се највећим делом финансира средставима ЕУ из Националног програма  за Републику Србију из 2011. и 2016. године, у укупном износу од око 9 милиона евра. Република Аустрија је обезбедила један део средстава, док Аустријска развојна агенција управља средствима ЕУ.

Из  постојећих средстава предвиђен је завршетак радова  на реконструкцији Голубачке тврђаве, туристичка презентација Тврђаве која укључује израду Концепта презентације - Плана/оквира интерпретације,  израда унутрашњег стилског решења у кулама и палати (изложбеног дизајна) , бизнис план, као и набавка одговарајућег намештаја и опреме.

У досадашњем току реконструкције Голубачке тврђаве, према извештају надлежних, приводе се крају Шешир Кула - Кула Легенди (Кула 1), Траварева Кула (Кула 3), Кула Војвода (Кула 5), Топовска Кула (Кула 9), као и бедеми 3,4,8 и 9, док се преостале целине налазе у различитим  зрелијим фазама завршетка радова.

Предвиђени рок за завршетак реконструкције Голубачке тврђаве и пратећих садржаја је новембар 2018. године.

Више информација о пројекту реконструкције Голубачке тврђаве може да се нађе на следећој интернет страници: http://www.seddsr.org/component-5/