ЕУ ПРО

Европска унија финансира из ИПА програма за 2016. годину реализацију пројекта ЕУ ПРО у износу од 25 милиона евра, са основним циљем да допринесе уравнотеженом друштвено-економском развоју неразвијених делова Србије. При томе је фокус на два региона: западна Србија и Шумадија и источна и јужна Србија - са укупно 99 градова и општина.

У оквиру прве компоненте пројекта предвиђена је подршка унапређењу конкурентности новоформираних или постојећих предузећа и повећању њихове продуктивности кроз набавку опреме и пружање додатних/пратећих услуга. У оквиру ове компоненте, предвиђена је и подршка организацијама које пружају помоћ привредницима да унапреде своје капацитете за подршку пословном сектору.

У оквиру друге компоненте,  фокус је на инфраструктурном развоју локалних самоуправа кроз издвајање средстава намењених за припрему планске и пројектно-техничке документације, те реконструкцију/изградњу пословних зона које треба да привуку инвеститоре. Како би се обезбедило боље планирање и управљање развојним ресурсима, из средстава програма биће подржано увођење/развој ГИС система (географско-информационог система) и набавка одговарајуће опреме.

Трећа компонета усмерена је на развој социјалне инфраструктуре, односно реконструкцију/изградњу школа, вртића, домова здравља итд, као и на пројекте који доприносе унапређењу међуетничких односа на локалном нивоу. 

Пројекти се бирају на основу конкурса за достављање предлога пројеката, који подразумева да ће крајњи корисници (мала и средња предузећа, локалне самоуправе, регионалне развојне агенције, организације цивилног друштва, итд.) кандидовати своје пројекте од којих ће, кроз процес евалуације и селекције, бити изабран мањи број - о чему коначну одлуку доноси Управни одбор.

Одговорност за реализацију пројекта сноси Канцеларија УН за пројектне услуге (UNOPS), која је изабрана за имплементационог партнера на конкурсу који је организовала Делегација ЕУ у Србији.

Програм ће започети у првом кварталу 2018. године.