Извештај о спровођењу средњорочног плана за 2022. годину

Извештај о спровођењу средњорочног плана за 2022. годину можете да преузмете овде.