Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za evropske integracije

20. mart 2023.

Tekst internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs možete da preuzmete ovde.

Informacije potrebne za pripremu kandidata za interni konkurs možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma za IPA III

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma za IPA II

Instrumenti za pretpristupnu pomoć – pregled

Lista kandidata koji su ušli u izborni postupak

Lista kandidata koji su izabrani u konkursnom postupku