Pregovarački klasteri

Revidiranu metodologiju proširenja za Zapadni Balkan Savet EU zvanično je odobrio u martu 2020. godine. Ključna novina ove metodologije politike proširenja jeste formiranje šest pregovaračkih klastera koji obuhvataju više pregovaračkih poglavlja.

Dva posebna poglavlja : 34 - Institucije i 35 - Ostala pitanja ostala su izvan ove podele, o prvom će se razgovarati na kraju pregovaračkog procesa, a u okviru drugog, sa Srbijom otvorenog, obuhvaćen je celokupan proces normalizacije odnosa sa Prištinom.

*zeleno polje – otvoren klaster

KLASTER 2 - Unutrašnje tržište

Poglavlje 1- slobodno kretanje robe
Poglavlje 2 - slobodno kretanje radnika
Poglavlje 3 - pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga poslovnog nastanjivanja
Poglavlje 8 - konkurencija
Poglavlje 28 - zaštita potrošača i zdravlja

KLASTER 3 - Konkurentnost i inkluzivni rast

Poglavlje 10 - digitalna transformacija i mediji
Poglavlje 16 - oporezivanje
Poglavlje 19 - socijalna politika i zapošljavanje

KLASTER 5 - Resursi, poljoprivreda i kohezija

Poglavlje 11 - poljoprivreda i ruralni razvoj
Poglavlje 12 - bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
Poglavlje 22 - regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

KLASTER 6 - Spoljni odnosi

Poglavlje 31 - spoljna, bezbednosna i odbrambena politika